Het hele spectrum

Alle cursussen worden gegeven door ervaren clicktertrainers en instructrices, elk met hun specialiteit. Er is bewust gekozen voor een team met breed uiteenlopende expertises. De visie op trainen is hierdoor ook divers. De één rijdt graag, de ander werkt principieel vooral vanaf de grond. De één werkt met hoofdstel, de ander is volledig forcefree. Deze diversiteit maakt de opleiding geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in het werken met positieve bekrachtiging. We respecteren elkaars visie en delen met elkaar de wens voor een mooiere wereld voor paarden. Ieder heeft z’n plaats en z’n taak op het continuum van “cookie on top” tot “forcefree” om op die plaats niet alleen paarden, maar ook mensen te shapen, daar waar zij zijn. Voel jij die wens ook? Voel je dan welkom binnen de opleiding!

Onze bosswatjes-pioniers

Deze mensen hebben samen de ClickerAcademie opgestart en hebben de eerste clickercursussen online gezet.
Click op hun naam voor praktische contactinfo, hun clickerfilosofie en om hun cursussen te ontdekken:

Onze bosswatjes-gastdocenten

Deze mensen hebben vanuit hun specialisatie en ervaring in grote of kleinere mate bijgedragen tot onze clickercursussen.
Click op hun naam voor praktische contactinfo, hun clickerfilosofie en om hun cursussen te ontdekken:

  • Roos Bijleveld
  • Jolien Dalenberg
  • Marc Pierard

Onze bosswatjes-clickercoaches

Deze mensen hebben de opleiding gevolgd bij de ClickerAcademie en dragen nu, met hun specialiasatie, bij tot onze cursussen.
Click op hun naam voor praktische contactinfo, hun clickerfilosofie en om hun cursussen te ontdekken

  • …(wordt vervolgd)