1. Privacyverklaring

 

“ClickerAcademie” is een handelsmerk verdeeld door Inge Teblick.

Ingeborg Téblick is gevestigd te August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer BE 0504.639.134, (hierna “ClickerAcademie” “wij” of “ons”).
ClickerAcademie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens via de website www.clickeracademie.be.

Onze privacyverklaring beschrijft de manier waarop de persoonsgegevens die wij over u verzamelen door onze diensten zullen worden verwerkt.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (“AVG”), betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare persoon (zoals een naam en voornaam, een geboortedatum, enz.) (de “Persoonsgegevens”), en is ClickerAcademie de verwerkingsverantwoordelijke.

 

GEGEVENS DIE WIJ BIJ U VERZAMELEN

1.1. Gegevens die u aan ons doorgeeft.

Het is mogelijk dat u ons gegevens over uzelf doorgeeft wanneer u formulieren invult op onze website www.clickeracademie.be, of wanneer u met ons communiceert via telefoon, e-mail of op andere wijze. Dit betreft ook de gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u een account aanmaakt om onze websites te kunnen gebruiken, om u in te schrijven op onze nieuwsbrief of om via de website bestellingen te plaatsen. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inlichtingen in verband met krediet- of bankkaarten (indien u via de websites wenst te bestellen) betreffen. Wanneer u een account aanmaakt om onze websites te gebruiken, kunt u uw Persoonsgegevens raadplegen onder de rubriek “Mijn account”. U kunt uw gegevens rechtstreeks aanpassen in deze rubriek.

1.2. Gegevens die wij over u verzamelen.

Tijdens elk bezoek aan onze websites kunnen de volgende gegevens automatisch door ons worden verzameld:

 • Technische gegevens, waaronder het IP (Internet Protocol) adres waarmee uw computer verbonden is met het internet, uw verbindingsgegevens, de browser en browserversie, uw tijdzone, de extensietypes en -versies van uw browser, het bestuurssysteem en het platform; gegevens betreffende uw bezoek, waaronder alle URLs (Uniform Resource Locators) die u vóór, tijdens en na uw bezoek aan onze websites (inclusief datum en tijd) hebt bezocht; producten die u hebt bekeken of opgezocht; de reactietijd van pagina’s, downloadfouten, de tijd die u spendeert op bepaalde pagina’s, de interactie met deze pagina’s (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) alsook de manier waarop u de pagina verlaat, en alle telefoonnummers waarmee u onze klantendienst contacteert.
 • Cursusgegevens, zoals hoe u door onze cursussen gaat (maar alleen indien u dat zelf aanduidt), met het doel ons aanbod te verbeteren en om onze werking en service te evalueren.

 

COOKIES

Onze websites maken gebruik van cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze diensten. Dit stelt ons in staat om u een aangenamere surfervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt. Lees onderaan deze pagina ons Cookiebeleid.

 

RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, en in het bijzonder om uw account op onze websites aan te maken en te onderhouden en uw bestelling te leveren.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (direct marketing) of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven om u nieuwsbrieven toe te sturen. In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt, wordt u de mogelijkheid geboden u uit te schrijven. Indien u de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u tevens uw uitschrijving van de nieuwsbrieven en uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar hallo@clickeracademie.be.

 

WAARVOOR UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het beheer van onze websites: de gegevens die u aan ons doorgeeft stellen ons in staat om uw bestelling op te volgen, ervoor te zorgen dat uw bestelling tijdig geleverd wordt en om uw account up-to-date te houden.

Klantendienst: wij vragen uw contactgegevens, in het bijzonder uw e-mailadres en uw telefoonnummer, om te kunnen antwoorden op vragen die u mogelijk heeft over het gebruik van onze Website en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

Direct marketing: wij willen u op de hoogte houden van onze laatste collecties en u uitnodigen voor onze evenementen of opvolging en/of wijzigingen van cursussen die u reeds heeft gevolgd.

De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is: wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor het afsluiten van contracten en de uitvoering van contracten die u met ons hebt afgesloten, en om u de diensten en producten te kunnen leveren en aan uw vereisten en wensen te kunnen aanpassen.

 

DE CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij werken nauw samen met derde partijen, waaronder, bijvoorbeeld, cloud providers, IT providers, payment service providers, etc.

De Persoonsgegevens die wij kunnen doorgeven aan deze categorieën van ontvangers omvatten de inlichtingen met betrekking tot krediet- of bankkaarten, uw contactgegevens, andere namen en andere contactgegevens die u ons bezorgt wanneer u een bestelling plaatst en wenst dat deze wordt geleverd op een ander adres, alsook uw aankoopgeschiedenis.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van vernietiging, verlies, wijziging, aantasting, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Meer informatie over ons veiligheidsbeleid kan verkregen worden via hallo@clickeracademie.be.

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en opgeslagen in landen die niet tot uw rechtsgebied behoren. Aangezien het juridische beschermingsniveau van Persoonsgegevens verschilt van land tot land, is het mogelijk dat u in bepaalde landen minder bescherming geniet dan in het land van uw verblijfplaats. In dat geval nemen wij steeds redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beveiligd zijn en worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en volgens deze verklaring.

 

DE RECHTEN VAN BETROKKEN PERSONEN

De AVG geeft u recht op toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u bezitten, alsook recht op rechtzetting indien deze onjuist blijken. U hebt het recht, mits een gerechtvaardigde grond, om ons te verbieden uw Persoonsgegevens te verwerken. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, gelieve u te begeven naar de rubriek “Mijn account” of ons te contacteren per e-mail via hallo@clickeracademie.be of op het volgende adres: Ingeborg Téblick, August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België.

Recht op wissen van gegevens: elke vraag tot schrapping van uw Persoonsgegevens, inclusief gegevens die online werden gepubliceerd, moet worden gericht aan hallo@clickeracademie.be.

Recht op overdraagbaarheid: indien u toegang wenst tot de Persoonsgegevens die aan u ons hebt gecommuniceerd, of indien u wenst dat deze Gegevens aan een derde worden overgedragen, gelieve uw verzoek te richten aan hallo@clickeracademie.be.

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die was gebaseerd op de toestemming gegeven vóór de intrekking.

U hebt het recht om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).

 

BEWARINGSTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Beleid voor gegevensbewaring: wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of overeenkomstig de wettelijk vereiste termijn, i.e. voor een periode van ongeveer 7 jaar. URL’s worden 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.

 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd voor het laatst geactualiseerd op 14/06/2024. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien en de nodige aanpassingen te maken. Wij nodigen u dan ook uit om deze verklaring op geregelde tijdstippen te raadplegen. Elke substantiële aanpassing zal u ter kennis worden gebracht.

 

CONTACT

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring moeten worden gericht aan hallo@clickeracademie.be.

 

2. Cookiebeleid

 

Dit cookiebeleid is van toepassing op de websites die worden beheerd door ClickerAcademie.

“ClickerAcademie” is een handelsmerk verdeeld door Inge Teblick.
Ingeborg Téblick is gevestigd te August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer BE 0504.639.134, (hierna “ClickerAcademie” “wij” of “ons”).

 

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op uw computer kan worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om u toe te laten gebruik te maken van een website, om uw handelingen op de website bij te houden, om uw logingegevens te bewaren, etc.

Er bestaan verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naargelang hun oorsprong, functie en levensduur.

 • First party cookies zijn cookies die worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt, terwijl third party cookies worden geplaatst door een andere website dan diegene die u op dat moment bezoekt.
 • Noodzakelijke cookies stellen u in staat om te navigeren op een website en de functies ervan te gebruiken.
 • Performance cookies verzamelen gegevens over de bezoeken aan een website, zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een website en foutmeldingen.
 • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes op te slaan (bv. taal, regio, login).
 • Targeting/advertising cookies zorgen ervoor dat een website u gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen.
 • Sessie cookies zijn tijdelijke cookies die worden verwijderd bij het afsluiten van uw browser, terwijl persistente of permanente cookies op uw apparaat opgeslagen blijven tot u ze handmatig verwijdert of totdat ze door uw browser verwijderd worden na de afloop van de duur bepaald in het cookiebestand.

Meer informatie over alle aspecten van cookies kunt u vinden op https://www.allaboutcookies.org/.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Wij kunnen cookies gebruiken om:

 • het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren;
 • de inhoud van onze website te verbeteren en de website te actualiseren;
 • het aantal bezoeken aan de website bijhouden, om te weten hoe vaak een bepaalde pagina wordt geraadpleegd;
 • het gedrag van bezoekers te analyseren en anonieme en samengevoegde statistieken op te stellen;

 

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

GOOGLE ANALYTICS

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers van de website te herkennen en te tellen om vast te stellen hoe ze navigeren op de website tijdens hun gebruik. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om gegevens op te slaan met betrekking tot de aankopen van de gebruiker.

First party cookies en permanente cookies:

Deze cookies worden gebruikt om de gebruikersnavigatie te verbeteren en om ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren door uw keuzes te onthouden (bv. taal, munt) en om de inhoud van uw winkelmandje te onthouden.

Daarnaast worden ze gebruikt om informatie over de gebruiker te verzamelen, zoals surfgedrag en gebruiksvoorkeuren.

[Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van web beacons (of clear GIFs) in combinatie met cookies. Een web beacon is meestal een transparante grafische afbeelding (gewoonlijk 1 pixel x 1 pixel) die op een website of in een e-mail geplaatst wordt en die ons helpt om het gedrag van bezoekers op onze website te begrijpen. Meer informatie over web beacons kunt u vinden op http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html.]

HOE KUNT U COOKIES BEHEREN?

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om cookies automatisch te weigeren of om u te waarschuwen wanneer een website cookies op uw computer wil plaatsen. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook via uw browser worden verwijderd. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u via de ‘help’ knop in uw browser.

Merk op dat bepaalde cookies vereist zijn voor bepaalde delen en functies van deze website. Het verwijderen of weigeren van cookies kan een invloed hebben op uw online ervaring op onze website.

Indien u verschillende apparaten gebruikt om onze website te bezoeken, dient u uw cookievoorkeuren aan te passen in de browserinstellingen van elk apparaat.

Meer informatie over het beheren van cookies vindt u terug op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kunt u op de volgende websites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen of klachten in verband met dit cookiebeleid kunt u contact opnemen met ClickerAcademie via hallo@clickeracademie.be of via een bericht  aan Ingeborg Téblick te August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België.

U hebt eveneens het recht op een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.dataprotectionauthority.be)

 

Antwerpen, 14 juni 2024.