ClickerAcademie

De meest paardvriendelijke opleiding van de lage landen

Te kennen begrippen CM2

Te kennen begrippen CM2

Deze toets gaat over operant conditioneren.

  • herkennen van de eigenschappen van de leerquadranten
  • leerquadranten herkennen in voorbeeldsituaties
  • woordenschat zoals autonome en gecontroleerde motivatie, extinction burst, responsdeprivatie, homeostase, cookie on top…
  • mogelijke emotionele gevolgen van de leerquadranten
  • belonen versus bekrachtigen, primaire en secundaire bekrachtigers
  • stadia van negatieve bekrachtiging
  • ABC-contingenties en ze kunnen herkennen in voorbeelden
  • wie Skinner en Thorndike waren

Inge

Inge

Reacties zijn gesloten.