CM4 Online test

De test staat hieronder, maar… je kan ‘m enkel zien als je bent ingeschreven.
Betalen voor deze test kan hier. Toegang krijgen gebeurt manueel (binnen de 24u).

Nadat je toegang hebt gekregen heb je 6 maanden de tijd om aan de test te beginnen, daarna vervalt de toegang en moet je hem eventueel opnieuw aankopen. Vanaf het begin van de test heb je een half uur tijd om alle vragen te beantwoorden. Ook daarna vervalt de toegang.

Je weet meteen of je geslaagd bent (min. 20/25 vragen goed). Als je slaagt krijg je automatisch je ClickerMinded 4-badge toegewezen op deze site. Je krijgt ook nog eens een bevestigingsmail. Een certificaatsmail en een rozet wordt later nagestuurd.

Onderwerp: wie is mijn paard?

De volgende begrippen kun je tegenkomen in de CM4 toets cognitief en sociaal leren/ethologie:

De volgende begrippen (en personen) kun je tegenkomen in de CM4 toets, of worden bekend verondersteld vanuit de vorige toetsen:

ABC (antecedent – behaviour – consequence)
Abstract denken
Achteruit conditioneren
Allogrooming
Alternerende conditionering
Anatomie
Associatief leren
Attentional state attribution
Attractief / appetitief
Autonome motivatie / Intrinsieke motivatie
Autonome zenuwstelsel
Aversief
Biologische voorbestemdheid
Blocking
Bridge
Cognitie
Cognitieve kaart
Contingentie
Corpus callosum / hersenbalk
Cortex
Countercondtioneren / counterconditioning
Cue
De ‘law of effect’ (‘wet van het effect’)
Deshabituatie
Discriminatieve stimulus
Dominantie
Dominant gedrag
Dopamine
Evolutie
Extinctie
Extinction burst
Familiegroep / harem
Feromonen
First-order conditioning
Flehmen
Free operant learning
Freeshaping
Geconditioneerde emotionele respons / CER
Gecontroleerde motivatie / Extrinsieke motivatie
Generalisatie
Goal emulation
Groen-licht cue
Harem
Habituatie / graduele habituatie
Higher-order conditioning
Imitatie
Imprinting
Klassiek conditioneren
Latente inhibitie
Little Albert
Local enhancement
Loss aversion
Mechanisme
Mimicry
Negatieve bekrachtiging / R-
Negatieve straf / R-
Niet-associatief leren
Objectpermanentie
Obsessief-compulsief gedrag
Operant conditioneren
Orgaan van Jakobson
Overshadowing
Pavlov
Positieve bekrachtiging / R+
Positieve straf / P+
Prikkel
Primary reinforcer / primaire bekrachtiger
Program-level imitatie
Responsdeprivatie
Secondary reinforcer / secundaire bekrachtiger
Second-order conditioning
Simultaan conditioneren
Skinner
Slimme Hans
Slimme Hans Fenomeen
Sociale facilitatie
Social transmissie
Spiegeltest
Stimulus / prikkel
Stimuluscontrole
Stimulus enhancement
Systematische desensitisatie
Theory of mind
Token reinforcer
Trace conditioneren
Uitgesteld conditioneren
Vergiftigde cue / poisoned cue
Vermijdingsleren / avoidance learning
Vrijgezellengroepen

 

Module 1 ClickerMinded 4 - online toets
Unit 1 Te kennen begrippen CM4  - Preview  
Unit 2 Toets CM4