CM2 Online test

De test staat hieronder, maar… je kan ‘m enkel zien als je bent ingeschreven.
Betalen voor deze test kan hier. Toegang krijgen gebeurt manueel (binnen de 24u).

Nadat je toegang hebt gekregen heb je 1 week tijd om aan de test te beginnen, daarna vervalt de toegang. Vanaf het begin van de test heb je een half uur tijd om alle vragen te beantwoorden. Ook daarna vervalt de toegang.

Je weet meteen of je geslaagd bent (min. 20/25 vragen goed). Als je slaagt krijg je automatisch je ClickerMinded 2-badge toegewezen op deze site. Je krijgt ook nog eens een bevestigingsmail, een certificaatsmail en een rozet wordt later nagestuurd.

Onderwerp: operant conditioneren

De volgende begrippen kun je tegenkomen in de CM2 toets:Operant conditioneren
Klassiek conditioneren
Positieve bekrachtiging / R+
Negatieve bekrachtiging / R-
Positieve straf / P+
Negatieve straf / R-
Autonome motivatie / Intrinsieke motivatie
Gecontroleerde motivatie / Extrinsieke motivatie
Free operant avoidance learning
Extinctie
Aversief
Attractief / appetitief
Extinction burst
De ‘law of effect’ (‘wet van het effect’)
Contingentie
Stimulus / prikkel
ABC (antecedent – behaviour – consequence)
Loss aversion
Responsdeprivatie
Bridge
Token reinforcer
Primary reinforcer / primaire bekrachtiger
Secondary reinforcer / secundaire bekrachtiger

 

Module 1 ClickerMinded 2 - online toets
Unit 1 Te kennen begrippen CM2  - Preview  
Unit 2 Toets CM2