Omschrijving

In de ClickerSkilled-leerlijn staan niet zozeer de oefeningen centraal, maar wel de ontwikkeling van de trainer met verschillende oefeningen. De trainer wordt beoordeeld op de progressie in de criteria van oefeningen die op dat moment voor het paard en de trainer geschikt en mogelijk zijn. Dit betekent dat de invulling van de oefeningen dus vooral door de student/trainer zelf bepaald worden (met uitzondering van de absolute basisoefeningen in ClickerSkilled 2 en 3), en dat de ontwikkeling in het opbouwen van duur, afstand, timing, helderheid van de cues, stimuluscontrole enz. daarin centraal staan.
Het zijn de trainingsvaardigheden van de trainer die belangrijk zijn, niet de uitvoering van de oefening door het paard.

Helemaal onderaan deze pagina vind je het assessmentformulier.
Hier betaal je voor de assessment.
Doe dat eerst! Je hebt je bestelnummer nodig vóór je je assessmentformulier kan verzenden.

Doel

De basisoefeningen zijn nu de goed gekende, vrolijk en vlot uitgevoerde basisblokken van alle volgende training, en dat willen we hier zien. In deze CS5 ga je ook verder met je eigen gekozen vrije oefening.
Bij CS5 ligt de focus op de afwerking van je oefeningen. Je bent in staat twee tegengestelde oefeningen na elkaar te vragen, waarbij het paard vloeiend de oefeningen na elkaar vertoont. Het paard kan steeds meer de dingen zélf, zonder dat je met hem meeloopt.
We willen ook steeds langere kettingen zien in een variatie van de basisoefeningen blijf, hier en volg.
Het is belangrijker hoe je traint dan wat je traint – maar als we een oefening echt niet zien op je filmpje, krijg je wel een onvoldoende.

Criteria

 • De trainer zorgt voor rust, waarbij het paard de oefeningen ontspannen kan uitvoeren.  
 • Het paard neemt de de beloning rustig aan
 • Elke basisoefening heeft een duidelijk onderscheidende cue en het paard begint pas met de oefening als de cue gegeven wordt
 • De trainer laat zien hoe hij/zij de trainingssessie beëindigt waarbij frustratie bij het paard wordt voorkomen (eindsignaal/eindritueel)

Concreet: dit willen we zien:

1. Sturen naar stationary target

 • Paard en trainer staan minimaal 5 meter van een stationary target en blijven daar samen 5 seconden stil staan.
 • Vanuit het wachten wordt het paard naar de stationary target gestuurd, trainer blijft staan.
  Paard raakt stationary target aan of gaat erop staan.
 • Trainer geeft bridge-signaal en loopt naar het paard om te belonen.

Ketting = wacht – loop naar stationary target – wacht op beloning

2.  Schouder- óf heuptarget, heen én terug

 • Op cue geeft je paard een schouder- of heuptarget.
 • Op cue geeft je paard  een schouder of heup weer van je weg te bewegen.

Bovenstaande oefening mag als ketting: schouder of heup naar je toe, direct gevolgd door schouder of heup van je af en dit bridgen en belonen.
Je mag ook schouder- of heuptarget naar je toe + van je af ook als twee afzonderlijke cues vragen.
Aandachtspunt: let op de balans en de beenzetting van je paard.

3. Blijf en blijf-hier-ketting

 1. Geef je paard de cue blijf, en loop dan zelf minimaal 3 meter bij je paard vandaan.
  Wacht minimaal 5 seconden en geef je bridgesignaal. Je paard
  wacht op de beloning die jij hem komt brengen.
 2. Geef je paard de cue blijf, en loop dan zelf minimaal 3 meter bij je paard vandaan.
  Wacht minimaal 5 seconden en geef de cue aan je paard om naar je toe te komen. Bridge en beloon.

4. Blijf-hier-volgen-blijf-ketting

 • Geef je paard de cue blijf, en loop dan zelf minimaal 3 meter bij je paard vandaan.
 • Wacht minimaal 5 seconden en geef de cue hier.
 • Geef je cue volg. Wij willen zien dat je paard minimaal 8 passen (16 stappen) meeloopt.
 • Geef je paard nogmaals de cue blijf, loop wederom zelf minimaal 3 meter bij je paard vandaan.
 • Wacht minimaal 5 seconden en geef pas nu het bridgesignaal. Je paard wacht op de beloning.

5. Vrije oefening

 • De uitvoering van de vrije oefening uit CS4 is in elk geval op minstens één criterium verbeterd.
 • De trainer is in staat het trainingsplan van de vrije oefening waar nodig aan te passen. De trainer kan het einddoel en de gemaakte aanpassingen onderbouwen.

6. Vrije oefening

 • Omschrijf de eventuele wijzigingen in het trainingsplan van je vrije oefeningen (mail deze mee met je filmpje).

Let op!

Stuur eerst je filmpje in voor CS4 en wacht op de feedback. Als je de feedback die je op CS4 hebt gekregen niet verwerkt, behaal je CS5 niet.

Beoordeling

Inleveren van een filmpje van max. 8 minuten waarop de oefeningen te zien zijn, volgens de criteria. De video mag gemonteerd zijn–knip overbodige stukken er uit (en voorkom zo irritatie bij je beoordelaars ;-)). Oefeningen die bij elkaar horen (zoals 3 en 4) willen we wel ongeknipt na elkaar zien.

 

Voorbeelden

Bekijk dit filmpje op Youtube voor Carolien’s commentaar. Niet alle oefeningen zijn helemaal uitgevoerd zoals we ze willen zien in de definitieve CS5.

Assessmentformulier

  Alle velden zijn verplicht!

  Mogen we je assessmentfilmpje eventueel gebruiken als beeldmateriaal voor social media ter promotie van de werking van de ClickerAcademie, of ter illustratie van bepaalde concepten in cursussen e.d.?

  Op grond va de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de GDPR in België vragen we je vooraf óf we jouw beeldmateriaal mogen gebruiken. Zo willen wij misverstanden voorkomen.

  Waar geef je toestemming voor?
  Met de Toestemmingsverklaring hieronder vragen we je aan te geven waarvoor wij beeldmateriaal van jou mogen gebruiken. Geef je toestemming zonder te specifiëren waarvoor, dan kan je materiaal opduiken in social media ter promotie van de werking van de ClickerAcademie, of ter illustratie van bepaalde concepten in cursussen. Wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan in deze verklaring, dan nemen we contact met je op.
  Geef je geen toestemming, dan hoef je uiteraard niets aan te duiden (we gebruiken je beeldmateriaal nooit zonder jouw toestemming, maar je mag natuurlijk ook altijd nog eens expliciet weigeren).

  Hoe lang wordt jouw beeldmateriaal bewaard?
  We bewaren jouw foto of video onbeperkt. En steeds als we de foto of video willen gebruiken, vragen we jou daar opnieuw toestemming voor. Bovendien mag je natuurlijk altijd de door jou gegeven toestemming intrekken. Zonder toestemming zal er daarna geen beeldmateriaal in nieuwe folders e.d. van je gebruikt en gedeeld worden. Als je jouw toestemming intrekt, bewaren we jouw beeldmateriaal niet meer. Alvast bedankt voor je medewerking!

  voor het gebruik van de hierboven gelinkte video met als doel educatie en marketing voor de ClickerAcademie en haar projecten (print, online).